Privacyverklaring


 Privacyverklaring Fanfare De Vooruitgang
 
Het Bestuur van Fanfare De Vooruitgang, uit naam van de leden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor alle vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze verklaring kunt u contact opnemen met de secretaris van Fanfare De Vooruitgang. De adresgegevens van het secretariaat zijn aan het einde van dit document vermeld.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Het secretariaat van Fanfare De Vooruitgang verwerkt de volgende persoonsgegevens die u als lid aan ons verstrekt, of verstrekt hebt, bij het aangaan van het lidmaatschap:
• Volledige naam
• Adres
• Telefoonnummer(s)
• Email adres
• Geboortedatum
• Geslacht
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fanfare De Vooruitgang verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
 
Doel en basis op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken
Fanfare De Vooruitgang verwerkt uw gegevens primair voor het voeren van een ledenadministratie. In dit verband gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Convocaten voor ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging.
• Verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie vanuit de vereniging.
• Inning van contributie
 
Geautomatiseerd besluitvorming
Fanfare De Vooruitgang neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.
 
Bewaartermijn van persoonsgegevens
Na beëindiging van een lidmaatschap, bewaart Fanfare De Vooruitgang de persoonsgegevens van de betrokken persoon in verband met eventuele toekomstige activiteiten voor ex-leden (bijv. het organiseren van een reünie of jubileum feest). Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u het secretariaat opdracht geven om uw gegevens te verwijderen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Fanfare De Vooruitgang deelt persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
• Kunsten Centrum Helmond: voor de verzorging van muzieklessen van onze leerlingen.
• Gemeente Helmond: in verband met subsidie verlening.
• Brabantse bond van Muziekverenigingen: ten behoeve van inschrijving.
• Rabobank Nederland: voor het uitvoeren van incasso opdrachten.
• Google groups: voor het versturen van berichten naar (groepen van) leden.
 
Fanfare De Vooruitgang publiceert geen actuele ledenlijst. In bijzondere gevallen i.v.m. door het bestuur geaccordeerde activiteiten geeft het bestuur toestemming aan gedefinieerde perso(o)n(en) voor het gebruiken van een recente kopie van de ledenlijst. Deze ledenlijst bevat naam, woonplaats, postcode, en email adres van elk lid. Deze kopie mag op geen enkele wijze voor andere doeleinden, als schriftelijk afgestemd met het bestuur, gebruikt worden.
In de bestuursvergadering van Fanfare De Vooruitgang op 28 mei 2018 heeft het bestuur toestemming gegeven voor deze publicatie.
Elk lid kan de vereniging te allen tijde kenbaar maken niet (meer) in te stemmen met publicatie van zijn/haar gegevens op deze lijst waarna die verwijderd worden.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens sturen aan het secretariaat van Fanfare De Vooruitgang. Uiterlijk vier weken na uw verzoek zal hierop gereageerd worden.
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Fanfare De Vooruitgang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregels om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van Fanfare De Vooruitgang
 
Contact Secretariaat
Secretariaat Fanfare De Vooruitgang Kloosterstraat 5 5708 GM Helmond
Email: secretariaat@fanfaredevooruitgang.nl
 
Vaststelling
Deze privacy verklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van Fanfare De Vooruitgang 28 mei 2018.

Zoeken

Publiek welkom

voorspeelavond
kerstconcert 2312

Papier blijft hier!

Iedere vrijdag en zaterdag tussen 8 en 12 uur

Schema inzamelaars 2018, op zaterdag

Jacques Vriens Cultuurprijs

De Jacques Vriens Cultuurprijs is een mooie stimulans voor cultuur voor de jeugd in Helmond. Je kunt nog initiatieven aanmelden - doe dit zeker! En natuurlijk hopen we vanuit de fanfare dat er veel jeugdmuziek-initiatieven worden voorgedragen.
jv cultuurprijs

Ga muziek maken

Wil je graag 's een instrument proberen te spelen. Wil je zelf leren muziek te maken.

Schrijf je dan nu in voor een gratis proefles!
Proeflessen 2015

Aanmelden voor proefles
Meer informatie

Repetities

 • Fanfareorkest
  woensdag 20:00 - 22:00 uur
 • Slagwerkgroep
  dinsdag 19:30 - 21:30 uur
 • Opleidingsorkest
  maandag 19:00 - 20:00 uur
 • Jeugdslagwerkgroep
  dinsdag 19:00 - 20:30 uur

Fanfare Nieuwsflits

Blijf op de hoogte van de muzikale activiteiten van De Vooruitgang.

* indicates required
© 2017 Fanfare de Vooruitgang Stiphout.

Zoeken