Gouden Driehoek

Al in 2006 initieerde onze fanfare met Kunstkwartier het project 'Muziek met een Staartje' op beide Stiphoutse basisscholen. Inmiddels hebben zo'n 15 basisscholen in Helmond aan dit project meegedaan. In 2010 is de samenwerking structureel uitgebreid in de 'Gouden Driehoek'.

Dit jaar gaan de leerlingen op de Trudoschool aan de slag met dans en muziek rondom het thema 'Landen. Hiervoor heeft de Trudoschool al in 2017 als eerste school in Helmond de subsidie van Meer Muziek in de Klas verkregen. En de leerlingen en docenten van De Lindt krijgen in het voorjaar les en coaching. De Wilhelminaschool gaat 12 weken aan de slag als Blazersklas, met een grote eindvoorstelling op woensdagavond 5 juni 2019.

De blazersklas: De kinderen in de middengroepen van de basisschool krijgen negen weken lang muziekles op een instrument. De kinderen sluiten het project af met een optreden in de eindvoorstelling. Voor dit project heeft de fanfare gezorgd voor 80 nieuwe blaas- en slagwerkinstrumenten. Dit project wordt jaarlijks afgewisseld met 'Muziek met een Staartje'.

Foto's van Blazersklas De Lindt 2014
Foto's van Hollywood-voorstelling (muziek en dans) Trudoschool 2015

AMV en coaching leerkrachten: Een professionele coach van Kunstkwartier zorgt dat leerkrachten ook zelf een muziekles kunnen geven in de middengroepen.
Muziekkist: Beide basisscholen hebben een muziekkist met muziekinstrumenten ontvangen. Hiermee kunnen de muzieklessen in alle groepen beter worden ingevuld.


Persbericht over dit project

Achtergrond: De basisscholen, de fanfare en de muziekschool zien elkaar als partners in de muzikale vorming van kinderen tijdens hun basisschooltijd. Er wordt een meerwaarde gezien in het samenwerken op het terrein van de algemene muzikale vorming op de school en de beginfase van de instrumentale opleiding zoals de muziekvereniging die al jaren kent.
Het houdt in dat de scholen meer werk maken van de (professionele) opzet van hun muzieklessen door docenten van de muziekschool (Kunstkwartier Helmond) te betrekken bij het schoolprogramma. Hierbij kan ook een beroep worden gedaan op de muziekvereniging (Fanfare De Vooruitgang) die materialen (instrumenten) levert, alsmede incidenteel ook menskracht (muzikanten). De basis die hierdoor gelegd wordt kan een voedingsbodem opleveren voor een eerdere en ook vaker gekozen muziekopleiding zoals de muziekvereniging die nastreeft. Daarom is er ook sprake van een meerjarige samenwerking, 3 tot 4 jaar.

Samengevat:

 • een breder bereik van een jonge generatie,
 • geïntensiveerde lesactiviteiten, meer kwaliteit door inzet van muziekprofessionals,
 • sociale vorming: samen muziek maken, zingen en instrumenten bespelen.
Dus een meerwaarde voor ieder van de drie betrokken partijen.

Meerjarenoverzicht

Jaar

School

Lesprogramma

Einddatum

Eindvoorstelling

2006

Lindt

5/6: Muziek met Staartje

 

De Rechter

2009

Lindt

5/6: Muziek met Staartje

15 april 2009

De Kalief

2010

Lindt

5/6: Blazersklas, 3/4 coaching Marian

21 april 2010

Wietse wil weg

2011

Lindt

5/6: MMS, 3/4 coaching Marian

19 april 2011

De Kalief

2012

Lindt

5/6: Blazersklas, 3/4 coaching Marian

11 april 2012

View at the Zoo

2013

Lindt

5/6: MMS, 3/4 coaching Marian

16 april 2013

Als je bij de fanfare wilt komen... (met Luc de Graaf)

2014

Lindt

5/6: Blazersklas, 3/4 coaching Marian

16 april 2014

Mysterie van Verdwenen Geluid

2015

Lindt

Cultuur met Kwaliteit - Coaching Joris

1 juni 2015

Muzikale vertelling 'Pegasus, het paard dat kon vliegen'

2016

Lindt

Cultuur met Kwaliteit - Coaching Joris

4 juli 2016

Muziek op het Plein

2017

Lindt

Cultuur met Kwaliteit - Coaching Joris

ntb

Muziek op het Plein

 

 

 

 

 

2006

Trudo

5/6: Muziek met Staartje

 

De Rechter

2009

Trudo

5/6: Muziek met Staartje

15 april 2009

De Kalief

2010

Trudo

5/6: Muziek met Staartje, 3/4: coaching Willem

27 mei 2010

De Rechtbank

2011

Trudo

4/8: Blazersklas, 5/6: coaching Willem

14 april 2011

Wietse wil weg

2012

Trudo

7/8: coaching Willem (1/2/3: dans, 4/5/6: theater)

10 april 2012

Carnaval der Dieren

2013

Trudo

1/2/3: coaching Willem, 4/5/6: slagwerk.

17 april 2013

De Notenkraker

2014

Trudo

3-7: coaching Willem, 8: slagwerk

8 april 2014

Een reis rond de wereld

2015

Trudo

3-6: coaching Willem, 7/8: slagwerk

26 mei 2015

Hollywood films

2016

Trudo

3-7: coaching Willem, 8: slagwerk

15 maart 2016

Sprookjes

2017

Trudo

Meer Muziek in de Klas: 1/2: muziek en dans, 3-6: verdieping met slagwerk en blazersklas, 7/8: componeren in klas. Muziek binnen ateliers.

23 mei 2017

Met de muziek mee

 

De partners: Kunstkwartier als professionele organisatie in Helmond met hun Afdeling Muziek. De basisscholen De Lindt en St.Trudo met hun cultuurcoördinator en directie. Fanfare De Vooruitgang met de Werkgroep Opleidingen

Ga muziek maken

Wil je graag 's een instrument proberen te spelen. Wil je zelf leren muziek te maken.

Schrijf je dan nu in voor een gratis proefles!
Proeflessen 2015

Aanmelden voor proefles
Meer informatie

Financiële support

Wilt u de vereniging eenmalig of jaarlijks ondersteunen? Dat kan via onderstaande link. Financiele support

Support de fanfare

Papier blijft hier!

Oud papier
Iedere vrijdag en zaterdag tussen 8 en 12 uur.

 

Kleding, textiel en schoenen
Iedere dag in de twee grijze containers voor ons gebouw

Volg ons

Contact

Kloosterstraat 5
5708 GM Helmond

+31 (0)6 372 31 977
info@fanfaredevooruitgang.nl


Financiële support: NL43RABO0149694822

Repetities

 • Fanfareorkest
  woensdag 20:00 - 22:00 uur
 • Slagwerkgroep
  dinsdag 19:30 - 21:30 uur
 • Opleidingsorkest en opstaporkest
  vrijdag 18:30 - 20:00 uur
 • Jeugdslagwerkensemble
  donderdag 17:15 - 17:45 uur

Oud papier inleveren

Iedere vrijdag en zaterdag
tussen 8 en 12 uur

 

Fanfare Nieuwsflits

Blijf op de hoogte van de muzikale activiteiten van De Vooruitgang.

* indicates required